This article has been cited by
1Hastanede Yatan Kronik Obstrüktif Akciger Hastaligi Olan Bireylerde Dispne Siddeti ve Genel Konfor Düzeyi Arasindaki Iliskinin Belirlenmesi
Cemile KÜTMEÇ YILMAZ
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemsirelik Fakültesi Elektronik Dergisi.2020;13(4)222
[DOI]
2Kronik Obstrüktif Akciger Hastaligi Olan Bireylerde Dispne Siddeti ve Etkileyen Faktörler
Aylin HELVACI,Nur IZGU,Leyla ÖZDEMIR
Celal Bayar Üniversitesi Saglik Bilimleri Enstitüsü Dergisi.2020;13(4)222
[DOI]